Firma BeHaPe przeprowadza audyty i kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy:

  • Wskażemy błędy;
  • Sprawdzimy wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy;
  • Sprawdzimy oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu gaśniczego, dróg i wyjść ewakuacyjnych.

Pracodawca po przeprowadzeniu w jego zakładzie pracy audytu, kontroli otrzymuje protokół pokontrolny wraz zalecenia pokontrolnymi.
Kontrole przeprowadzane są przez Inspektorów Specjalistów Ochrony Przeciwpożarowej

ul. Podwale staromiejskie 96/97
80-884 Gdańsk
502 396 379