W RAMACH NASZEJ DZIAŁALNOŚCI WSPIERAMY I PRZYGOTUJEMY KOMPLETNĄ DOKUMENTACJĘ Z ZAKRESU BHP, W TYM M.IN:

  • Instrukcje BHP do maszyn i urządzeń,
  • Instrukcje postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót (IBWR),
  • Dostosowujemy maszyny do minimalnych wymogów bhp,
  • Zasady właściwego doboru odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
ul. Podwale staromiejskie 96/97
80-884 Gdańsk
502 396 379