Poniżej przedstawiamy ceny naszych wybranych usług. Proponujemy także możliwość stałego, kompleksowego nadzoru i obsługi bhp. W stałą, miesięczną, opłatę wliczane są wszystkie usługi bhp oraz doradztwo. Ceny za stały nadzór bhp ustalane są indywidualnie, w zależności od ilości zatrudnianych pracowników w danej firmie.

Szkolenie dla stanowisk robotniczych lub administracyjno – biurowych 50 zł / osoba
Szkolenie wstępne ogólne i okresowe bhp 50 zł / osoba
Szkolenie dla osób kierujących pracownikami, projektantów lub pracowników inżynieryjno – technicznych 150 zł / osoba
Szkolenie dla pracodawców 150 zł / osoba
Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 150 zł / osoba
Przeprowadzenie postępowania powypadkowego 250 zł netto
Przygotowanie odpowiedzi do PIP lub PIS o wykonaniu zaleceń pokontrolnych 50 zł netto
Sprawozdanie roczne bhp 100 zł netto
Przegląd warunków pracy w zakładzie (strony ustalają, że planowe przeglądy będą się odbywały cyklicznie) 50 zł
Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy - biurowym 100 zł netto / stanowisko
Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy robotniczym 150 zł netto / stanowisko
Opracowanie charakterystyki stanowiska roboczego 50 zł netto / stanowisko
Sporządzenie stanowiskowej instrukcji bhp do niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych. 100 zł netto
Przygotowanie rocznego sprawozdania z warunków pracy 100 zł netto
Ocena warunków pracy dla stanowiska pracy biurowej wyposażonej w monitory ekranowe 20 zł netto
Wewnątrzzakładowe ustalenia dotyczące szkoleń bhp dla grup pracowniczych 20 zł netto

ZAUFALI NAM

ul. Podwale staromiejskie 96/97
80-884 Gdańsk
502 396 379