NASZA FIRMA WYKONUJE POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA NA STANOWISKACH PRACY.

 

Przepisy prawa nie precyzują określenia kompetencji jednostek wykonujących pomiary oświetlenia. Jednak to pracodawca ma obowiązek pomiaru natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy występujących na terenie zakładu pracy w celu potwierdzenia zgodności natężenia oświetlenia z Polskimi Normami.

 

Pracodawca ma obowiązek zapewnić oświetlenie elektryczne na terenie zakładu pracy zgodne z Polskimi Normami.

 

Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno:
być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności,
spełniać wymagania określone w Polskiej Normie.

 

Ponadto niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

 

WSKAZÓWKA!

Raport z pomiarów badań natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy jest jedynym potwierdzeniem zgodności oświetlenia z Polskimi Normami. Może się on przydać pracodawcy w celach dowodowych podczas kontroli PIP.

 

W obowiązujących przepisach prawa nie znajdziemy określenia zakresu kompetencji jednostek wykonujących pomiary oświetlenia i częstotliwości tych pomiarów. Oświetlenie stanowisk pracy zaliczane jest do czynników uciążliwych w środowisku pracy. W związku z tym nie mają tu zastosowania postanowienia rozporządzenia Ministra Zdrowia z 02 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz.U z 2011 r. nr 33, poz. 166), w których wskazane są jednostki uprawnione do ich przeprowadzania. Pracodawca może zlecić pomiar firmie zewnętrznej.

ul. Podwale staromiejskie 96/97
80-884 Gdańsk
502 396 379