Nasi szkoleniowcy to doświadczeni specjaliści oraz dydaktycy. W swojej pracy staramy się przełamywać stereotyp nudnego szkolenia BHP. Ponieważ wiemy, że jedynie rzetelna wiedza przedstawiona w atrakcyjny sposób daje pożądane efekty. Dokładnie śledzimy branżę BHP, w związku z czym wszystkie nasze kursy i szkolenia są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. W zależności od zapotrzebowania oraz oczekiwań klientów, proponujemy przeprowadzenie szkoleń u Państwa lub w naszej własnej sali szkoleniowej.

Oferujemy Państwu profesjonalne usługi PPOŻ, które skoncentrowane są na kompleksowej pomocy firmom. Ochrona przeciwpożarowa jest naszą specjalnością – doświadczenie, dzięki któremu obecnie możemy zapewnić każdemu z naszych klientów fachowe wsparcie!
Świadczymy szeroki zakres usług, w skład których wchodzą między innymi:

 • szkolenia BHP i PPOŻ oznakowanie i ochrona przeciwpożarowa budynków
 • sporządzanie dokumentów – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (instrukcja PPOŻ, instrukcja przeciwpożarowa ogólna)
 • sporządzanie oceny wybuchowości.
 • kompleksowe doradztwo i audyty przeciwpożarowe firm
 • przeglądy, konserwacja i naprawa gaśnic, urządzeń, instalacji sygnalizacyjnych
 • i inne usługi przeciwpożarowe

Firma BeHaPe z siedzibą w Gdańsku, oferuje profesjonalne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla firm i instytucji. Oferowane przez nas szkolenie jest odpowiedzią na zapytanie skierowane z Państwa strony.
Nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Według założeń osoba, która ukończyła kurs powinna umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia, w tym:

 • prawidłowo ocenić sytuację,
 • skutecznie wezwać pomoc,
 • samodzielnie stosować podstawowe zabiegi ratujące życie (standard BLS).

Szkolenie okresowe prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi.

Termin szkolenia dostosowujemy do wymagań zleceniodawcy, natomiast szkolenie możemy przeprowadzić w siedzibie pracodawcy lub w sali szkoleniowej naszej firmy.

Jeżeli nie posiadacie Państwo wystarczających umiejętności i czasu  na opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego na stanowiskach w swoim zakładzie pracy to dobrze trafiliście.Nasza firma za Was dokona analizy wykonywanych prac oraz zagrożeń występujących na każdym stanowisku, a następnie sporządzi i udokumentuje profesjonalną ocenę ryzyka zawodowego w atrakcyjnych cenach i szybkim terminie realizacji. Naszym najważniejszym celem jest zadowolenie klienta .

Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to analiza faktycznego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i zgodności warunków pracy z obowiązującymi przepisami BHP.

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi pracodawca.

Obowiązujące przepisy bhp nakładają na pracodawcę szereg zadań i obowiązków. Niedopełnienie ich grozi sankcjami karnymi, a w przypadku powstania wypadku przy pracy może grozić stratami materialnymi, niewypłaceniem ubezpieczenia oraz odpowiedzialnością karną, roszczeniami poszkodowanych i ich rodzin.

W RAMACH WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ BEHAPE, NASI SPECJALIŚCI ODPOWIEDZIALNI SĄ ZA PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO.
Tworzymy całkowitą dokumentację powypadkową dla wypadków:

 • przy pracy,
 • traktowanych na równi z wypadkiem przy pracy,
 • w drodze z domu do pracy i z pracy do domu,
 • osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych
 • wypadków w drodze do pracy.

W RAMACH NASZEJ DZIAŁALNOŚCI WSPIERAMY I PRZYGOTUJEMY KOMPLETNĄ DOKUMENTACJĘ Z ZAKRESU BHP, W TYM M.IN:

 • Instrukcje BHP do maszyn i urządzeń,
 • Instrukcje postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
 • Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót (IBWR),
 • Dostosowujemy maszyny do minimalnych wymogów bhp,
 • Zasady właściwego doboru odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.

Dobra Praktyka Higieniczna (z ang. Good Hygienic Practice – GHP) i Dobra Praktyka Produkcyjna (z ang. Good Manufacturing Practice – GMP) dotyczą wszelkich działań mających na celu zapewnienie odpowiednich warunków podczas produkcji żywności oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. Wdrożenie w zakładzie systemu GHP/GMP stanowi podstawę do wdrożenia w kolejnym etapie systemu HACCP, w celu kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Przepisy prawa nie precyzują określenia kompetencji jednostek wykonujących pomiary oświetlenia. Jednak to pracodawca ma obowiązek pomiaru natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy występujących na terenie zakładu pracy w celu potwierdzenia zgodności natężenia oświetlenia z Polskimi Normami.

W ramach obsługi kadrowej mieszczą się m.in.:

 • sporządzanie umów o pracę, zleceń i o dzieło,
 • zakładanie akt osobowych,
 • przygotowywanie umów o pracę oraz aneksów,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • ustalanie uprawnień urlopowych,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • wspieranie w trakcie kontroli prowadzonych przez ZUS oraz PIP.

ZAKRES NASZYCH PRAC

WYBIERZ Z LISTY
 • BHP

 • OCHRONA PPOŻ

 • PIERWSZA POMOC

 • USUWANIE AZBESTU

 • OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

 • AUDYTY I KONTROLE BHP

 • WYPADKI PRZY PRACY

 • SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI

 • SYSTEM HACCP

 • POMIARY NATĘŻENIA ŚWIATŁA

 • KADRY

JAK PRACUJEMY

Jak pracujemy

JAK PRACUJEMY

ZAUFALI NAM

ul. Podwale staromiejskie 96/97
80-884 Gdańsk
502 396 379